Za 1000 godina

Budi se, nek' se krene
Raširi zastave
Predugo već stoji vreme
Za naše pobede
Ulice naših života
Sad prolaze kraj nas
Mi čekamo da dođe stota
Da pustimo svoj glas
Vreme je, pomoli se
Vreme je, da plate sve
Za hiljadu godina, krvavih lutanja
Za hiljadu godina, suza i uzdaha
Za hiljadu godina, što umiru kao ja
Ovu noć ja ti sviram
Za godine bez nas
Mada znam kada sutra dođe
Da nema nikoga
Vreme je, pomoli se
Vreme je da plate sve
Za hiljadu godina, krvavih lutanja
Za hiljadu godina, suza i uzdaha
Za hiljadu godina, što umiru kao ja