Lica

Lice straha, u ogledalu vidim kraj
I trčim niz polje u kome više nema vremena
I da li vidiš dalje od svoga oka šta je istina
Što sve u meni gori i goreće dok budem ovde
Sa vama i njima - vidim kraj... Ja vidim kraj...
Gde smo... kaži gde smo pogrešili
I zašto nam je suđen kraj
Zemljo o šta smo se ogrešili
I nema više vremena...
Da li vidiš dalje od svoga oka šta je istina
Što sve u meni gori i goreće dok budem ovde
Sa vama i njima
Kaži gde je ljubav - pokaži mi lice da ti vidim lice
Ja vidim kraj...
Na putu ka Bogu
između zavisti i mržnje
između ponosa i straha
između ljubavi i bola
između tebe i mene
ne postoji više ništa...