U beznađu

Kraj - to je jutro što jednom će morati
Strah - to su oči što govore odlazim
Kad zatvorim sve prozore - u beznađu
Bog - nekom dobro a nekom drugačije
Sam - na ovoj zemlji od stakla i požude...
Mi gorimo u plamenu - ljubavi
Mi ne znamo da hodamo
U beznađu sve smo polomili
Hodnici slobode nestali
U beznađu sve što smo imali
Prazno je sve...
Znam - neke su reke za uvek otplovile
Sam - na ovom svetu ja hodam sve sporije
Mi gorimo...