Kad me napuste svi

Više me ne čekaj kad kiše dolaze
I jesen, umorna, u tebi zaplače
Više me ne zovi u prvo svitanje
Kad tuge zarobe tvoje korake
I kad me napuste svi
i odu stari drugovi
Zapevam setno, sanjivo, o našoj ljubavi
Više me ne čekaj u dugim noćima
Moja je istina u drugim očima
Više me ne zovi i ne zaboravi
Tvoji su ponori - za mene duboki
I kad me napuste svi
i odu stari drugovi
Zapevam setno, sanjivo, o našoj ljubavi